Massage heeft als doel het lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Er zijn een aantal factoren, de zogenaamde contra-indicaties, waardoor massage in zijn geheel (absoluut) of gedeeltelijk (relatief) niet uitgevoerd mag of kan worden, danwel per persoon of situatie opletten waar voorzichtigheid is geboden.

Absoluut in het geheel niet: 

* bij hartklachten en hartafwijkingen: door ontspanning kan hartritme dalen

* hoge bloeddruk

* trombose en gebruik van bloedverdunners

* ernstige vaataandoeningen over het hele lichaam: beschadiging van de verzwakte vaten door de druk

* teveel pijn en vermoeidheid: onvoldoende verwerking van de diverse massageprikkels

* besmettelijke huidziektes: prikkeling van het proces, daardoor gevaar van uitbreiding of verergering

* koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren

* bij bepaald medicijngebruik, waaronder antibiotica, antidepressiva, ontstekingsremmers en medicijnen, die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden

* infectieziektes, zoals griep en zware verkoudheid: massage verergert de symptomen

* ontstekingen: kans op verergering of verspreiding

* steenpuist: besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar

* (ex)kankerpatienten: zonder verklaring van hun medisch specialist, alleen bij een speciaal opgeleide masseur

* zwangerschap tijdens het 1e trimester

* drugs en/of alcohol gebruik


Absoluut plaatselijk niet op het desbetreffende lichaamsdeel waar het zich bevindt, de rest van het lichaam kan wel:

* acuut trauma, verwonding, letsel, blauwe plekken of zwelling

* verdikkingen, waarbij twijfel is over de oorzaakRelatief algeheel of plaatselijk wel, maar per persoon en situatie aangepast qua tijdsduur, lighouding, gebruikte technieken, snelheid en ritme techniekuitvoering en vooral druk.Oftewel voorzichtigheid geboden bij:

* bot- en spierziektes, zoals reuma, ostheporose, artritis

* herstelperiode na een operatie of ziektebeeld

* lichte vaataandoeningen

• spataderen

* ex-kankerpatienten die een verklaring van hun medisch specialist hebben dat zij gemasserd mogen worden


Contra indicatie  voor klankschaal massage:

* trombose

* pacemaker

* epilepsie

* psychoses

* spataderen

* hoge bloeddruk

* zwangerschap: hierbij kan wel om het lichaam heen gewerkt worden met de schalen, maar niet op het lichaam


Tesamen kijken we, afhankelijk van eventuele contra-indicaties, naar de voor u optimale massagevorm op dat moment.


Bij twijfel verwijs ik u door naar uw behandelend arts of medisch specialist , want uw veiligheid staat voorop.